Menu

Hvad kræver behandlingen af mig?

I tilfælde af en nødsituation, er det vigtigt, at folk omkring dig og sundhedspersonalet er klar over, at du tager blodfortyndende medicin og hvilket præparat, du tager.

  • Lær navnet udenad på din medicin. Det er vigtigt at vide eller at have skrevet navnet ned på din behandling, fordi behandlingsmulighederne i en nødsituation afhænger af typen af blodfortyndende medicin
  • Fortæl lægen, sygeplejersken eller tandlægen, at du tager blodfortyndende medicin før planlagt operation eller ved en nødsituation (herunder operationer på hospitalet, mindre indgreb hos den praktiserende læge eller tandlæge)
  • Hav altid et patientoplysningskort på dig, der informerer om, at du tager blodfortyndende medicin
  • Overvej at informere din familie, din omgangskreds og arbejdskolleger om at du tager blodfortyndende medicin
  • Du må ikke stoppe med at tage din blodfortyndende medicin, med mindre en læge har instrueret dig i det
  • Sæt dig ind i, hvad der kan gøres i din situation. Der er mulighed for straks at stoppe den blodfortyndende effekt afhængig af, hvilken blodfortyndende medicin du får. Spørg lægen om, hvad der kan gøres i din situation med din blodfortyndende medicin.

Læs hvordan du kan lære mere om din situation her.

Hvor kan jeg lære mere?

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S